cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Verberg prijzen button

Verberg prijzen button

Op een groothandelswebsite is reeds ingesteld dat prijzen worden verborgen voor niet geregistreerde gebruikers.

Nu wil ik graag een button hebben waarmee geregistreerde gebruikers ook de prijzen kunnen verbergen, zodat ze zonder uit te loggen ook met consumenten de website kunnen bekijken.

 

Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen ?