cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Verwerking persoons gegevens

Verwerking persoons gegevens

Beste,

Is er iemand al bekend met de richtlijnen voor magento (2.2.3) met betrekking tot de wet verwerking persoons-gegevens en bestaat hier een uitgebreid stappen plan voor?

 

Dit moet iedere webwinkel eigenaar voor 25 mei geïmplementeerd hebben of getoetst of dit voor zijn/haar activiteiten verplicht is te implementeren. De implementatie vergt veel werk, onderzoek en aanpassingen aan de shop. Ik hoop dat er iemand al een handleiding van heeft in klare taal.

 

Ter info, heeft u dit niet op orde voor 25 mei kunt u een boete verwachten van 0,4% van de jaaromzet of max 4 miljoen euro. Denk hier A.U.B. niet te makkelijk over er zal actief gecontroleerd worden.

 

 

Meer informatie vind u hier:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

 

De melding's formulieren en andere documenten vind u hier.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/melden-verwerking-persoonsgegevens

 

Ik heb dit willen laten doen door een Dev maar de bedragen deden mij rillen (voorzichtig uitgedrukt). Het wordt weer gebruikt als een enorme melk koe. Zij hebben dit bij 1 gedaan en kopiëren dit bij andere met wat kleine aanpassingen voor woeker bedragen.

Maar dit terzijde.

 

Ik verneem graag een reactie of iemand documentatie heeft voor magento 2.

Magento loopt ook hier op achter.

 

Mvg.