cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Volgorde artikelen aanpassen

SOLVED

Volgorde artikelen aanpassen

Hoe kan ik de volgorde van de artikelen zelf aanpassen?

Heb bijvoorbeeld 3 artikel   1 2 3

Nu wil ik dat eerste artikel 3 wordt getoond, dan 1  en 2 

3 REPLIES

Re: Volgorde artikelen aanpassen

In de configuratie de sortering zetten op Beste Waarde, in de categorie in het tabblad "Categorie producten" in het veld Positie de volgorde bepalen.

Re: Volgorde artikelen aanpassen

Ik heb de twee aangedragen oplossingen gechecked. Maar toch laat het systeem niet altijd het laatst ingevoerde artikel zien.

Help!

Re: Volgorde artikelen aanpassen

Kan dit ook via een import? Wat zou dan de kolomnaam zijn voor de 'volgorde'? Ik gebruik Magento 2