cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Vreemde tekens achter url

Vreemde tekens achter url

Ik heb volgens mij sinds kort vreemde tekens achter mijn urls staan zoals:

http://www.parasoldoek.nl/8-baleins-parasoldoeken/donker-rood.html#.VRvb7_msV8E

Hoort dit zo en zoniet hoe kom ik hiervan af?

3 REPLIES 3

Re: Vreemde tekens achter url

Waar kom je die link tegen?

Re: Vreemde tekens achter url

Waar kom je die link tegen?

Ik snap je vraag niet helemaaal....Het gaat dus om die #.VRvlUfmsV8F

Re: Vreemde tekens achter url

Probleem is opgelost.

De #. codes worden door AddThis toegevoegd.

Door Track Clickbacks en Address Bar Sharing uit te schakelen in het admin verdwijnen ze.