cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Waar plaatsen rel="Publisher" Google plus?

Waar plaatsen rel="Publisher" Google plus?

Waar kan ik het beste in Magento de rel="Publisher"  plaatsen? 

 

Ik lees hier en daar dat je dat kan doen in layout.xml maar dat bestand heb ik niet in mijn Magento directory staan?