cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Waar zijn deze vertalingen te vinden?

Waar zijn deze vertalingen te vinden?

in een multiwebshop (magento 1.9.1) wil ik bij bijv. de engelse of spaanse versie het volgende aanpassen;

 

bij het afrekenen is er een keuze voor "prefix"  Dhr.  of mevr.

In de engelse versie wil ik dit graag vertaald hebben.

 

Zelfde na de betaling . Je kan dan kieen voor printen bestelling.  Bovenin staat dan het adres van Jan Janssen etc.

Waar is dit aan te passen?