cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

We found conflicting component dependencies

SOLVED

We found conflicting component dependencies

ik ben al een paar dagen bezig met deze fout. als ik composer no-dev gebruik verwijdert hij heel mijn magento mapje. foto:component.JPG

de fout melding is: We found conflicting component dependencies!

1 ACCEPTED SOLUTION

Accepted Solutions

Re: We found conflicting component dependencies

Hello @pim_van der haring,

 

Kun je alsjeblieft een screenshot uploaden van een service van een derde partij? Ik kan je bijgevoegde screenshot niet zien.

 

--

Als mijn antwoord nuttig is, accepteer dan als oplossing en geef pluim

View solution in original post

5 REPLIES 5

Re: We found conflicting component dependencies

Hello @pim_van der haring,

 

Typically, component dependency conflicts result from someone manually editing the Magento 2 composer.json file. It can also be caused by third-party modules that depend on earlier Magento components than the ones you have installed.

 

In the preceding example, the installed package magento/sample-data version 0.74.0-beta15 cannot be upgraded to 1.0.0-beta. However, 0.74.0-beta15 can be upgraded to 0.74.0-beta16 (or others).

 

Edit composer.json to make any of these changes and try the readiness check again.

 

File system permissions issues
If the Magento file system owner doesn’t have permissions to write to directories on the Magento file system, a message similar to the following displays:

file_put_contents(/var/www/html/magento2ce/var/composer_home/cache/repo/https---
packagist.org/provider-doctrine$instantiator.json): failed to open stream: Permission denied

Make sure you set file system permissions as discussed in Overview of ownership and permissions.

 

The Component Dependency Check status never changes
In some cases, the status of the Component Dependency Check doesn’t change, even after you try to correct issues. In that case, you can either delete or rename files named <your Magento install dir>/var/.update_cronjob_status and <your Magento install dir>/var/.setup_cronjob_status and try running the Component Manager again.

 

Renaming or removing these files forces the Component Manager to run the checks again.

--
If my answer is useful, please Accept as Solution & give Kudos

Re: We found conflicting component dependencies

Hallo @pim_van der haring,

 

Component afhankelijkheidconflicten zijn meestal het gevolg van iemand die het bestand Magento 2 composer.json handmatig bewerkt. Het kan ook worden veroorzaakt door modules van derden die afhankelijk zijn van oudere Magento-componenten dan degene die u hebt geïnstalleerd.

 

In het voorgaande voorbeeld kan de magento / sample-data versie 0.74.0-beta15 van het geïnstalleerde pakket niet worden geüpgraded naar 1.0.0-bèta. Echter, 0.74.0-beta15 kan worden geüpgraded naar 0.74.0-beta16 (of anderen).

 

Bewerk composer.json om een ​​van deze wijzigingen aan te brengen en probeer de gereedheidscontrole opnieuw uit te voeren.

 

Problemen met bestandssysteemrechten
Als de eigenaar van het Magento-bestandssysteem geen rechten heeft om naar mappen op het Magento-bestandssysteem te schrijven, verschijnt een bericht dat lijkt op het volgende:

file_put_contents (/ var / www / html / magento2ce / var / composer_home / cache / repo / https ---
packagist.org/provider-doctrine$instantiator.json): kan de stream niet openen: machtiging geweigerd


Zorg ervoor dat je machtigingen voor het systeem instelt zoals besproken in Overzicht van eigendom en rechten.


De componentafhankelijkheid controle status verandert nooit
In sommige gevallen verandert de status van de componentafhankelijkheidscontrole niet, ook niet nadat u problemen probeert te verhelpen. In dat geval kunt u bestanden verwijderen of hernoemen met de naam <uw Magento install dir> /var/.update_cronjob_status en <uw Magento install dir> /var/.setup_cronjob_status en probeer Component Manager opnieuw uit te voeren.

 

Het hernoemen of verwijderen van deze bestanden dwingt de Component Manager om de controles opnieuw uit te voeren.

-
Als mijn antwoord nuttig is, accepteer dan als oplossing en geef pluim

Re: We found conflicting component dependencies

ik heb dit opgelost maar nu krijg ik het volgende:Capture.PNG

Re: We found conflicting component dependencies

Hello @pim_van der haring,

 

Kun je alsjeblieft een screenshot uploaden van een service van een derde partij? Ik kan je bijgevoegde screenshot niet zien.

 

--

Als mijn antwoord nuttig is, accepteer dan als oplossing en geef pluim

Re: We found conflicting component dependencies

Knipsel.PNG