cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Widget, layout update werkt niet

Widget, layout update werkt niet

Ik wil een widget aanmaken, maar de layout update werkt niet. Als ik de knop "voeg layout update toe" is er geen respons. Hoe kan dat en wat kan ik er aan doen.

1 REPLY

Re: Widget, layout update werkt niet

Na veel experimenteren blijkt dat als ik de taalmodus verander van nederlands in engels de functie het wel te doen. Misschien een tip voor anderen.