cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

XCache als opcache op Dreamhost Ubuntu 12.0.4 VPS

XCache als opcache op Dreamhost Ubuntu 12.0.4 VPS

Ik heb een 1.9.1 Magento CE website in aanbouw die draait op een Dreamhost Ubuntu VPS met XCache aan (kan aangevinkt worden en draait dan out of the box). Nu raak ik echter in de problemen met Magento hiervan gebruik te laten maken. Ik krijg allerlei 2 level caching errors. Heeft er hier iemand ervaring met cache op de juiste wijze aan local.xml toe voegen om Magento ervan gebruik te laten maken?  Lijk een lastig onderwerp aangezien het hier http://magento.stackexchange.com/questions/4338/implementing-xcache-to-speed-up-magento ook al door een ander aan de kaak gesteld was en hier en daar wat verouderde tips zijn, maar er nergens een goede opzet als voorbeeld te vinden is..