cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

dashboard "select range" veranderen naar "7 days" by defualt

dashboard "select range" veranderen naar "7 days" by defualt

ik zou graag willen dat de dashboard standaard gegevens laat tonene van de afgelopen "7 dagen" in plaats van "24 uur".
Hoe kan ik dit voorelkaar krijgen ?

1 REPLY

Re: dashboard "select range" veranderen naar "7 days" by defualt

in het bestand app\code\core\mage\adminhtml\block\dashboard\Grap.phtml

 

Helemaal onderin het bestand ongeveer regel 551 de waarde 24H wijzigen in 7D zodat het er zo uit ziet:

 

protected function _prepareData()
    {
        $availablePeriods = array_keys($this->helper('adminhtml/dashboard_data')->getDatePeriods());
        $period = $this->getRequest()->getParam('period');

        $this->getDataHelper()->setParam('period',
            ($period && in_array($period, $availablePeriods)) ? $period : '7d'
        );