cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

installatie magento composer

installatie magento composer

Hallo,

 

Ik probeer Magento 2.4.1 te installeren middels de composer maar kom niet verder dan 

"composer create-project --repository=https://repo.magento.com/ magento/project-community-edition magento"

 

Hierna vraagt hij om een username en wachtwoord (nu had ik al op het internet gevonden dat dit je public en private key's zijn)

Alleen krijg ik ook de volgende melding "

Warning from repo.magento.com: You haven't provided your Magento authentication keys. For instructions, visit https://devdocs.magento.com/guides/v2.3/install-gde/prereq/connect-auth.html"

 

Hierdoor kan ik dus niet verder.

 

Server bestaat uit CentOs 7 i.c.m DirectAdmin (via DirectAdmin ook Composer geïnstalleerd)

 

Hoe kan ik dit oplossen?