cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

instellen verzendkosten

instellen verzendkosten

Is er een mogelijkheid bij het instellen van verzendkosten eenvoudig kunnen aangeven dat de kosten bijv. 2,40 zijn?  Nu wordt er voor alle artikelen 6,95 betaald voor verzending, maar kleine spullen kunnen ook met de post. Hoe is dit aan te geven? De artikelen hebben geen gewicht meegekregen.