cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

login and my account link verplaatsen

login and my account link verplaatsen

ik wil mijn login en my account link verplaatsen naar mijn header. waar de zoekbalk ook staat. heeft iemand suggesties?