cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

magento 2 product attribute titled as “none” in Product view

magento 2 product attribute titled as “none” in Product view

Op mijn NL omgeving staat één regel boven de (korte) product omschrijving het woord "geen" in dik gedrukte letters op de Engelse omgeving is dit niet het geval!

 

Iemand een idee hoe dit op te lossen valt?

 

Grt. Wilfred

 

Ik gebruik Mageneto versie 2.1.6