cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

meerdere winkels in een shop

meerdere winkels in een shop

Is het mogelijk om meerdere winkels in 1 shop te hebben, en dan niet dat je meerdere site;s hebt lopen met 1 login maar dat je 1 login hebt, hier van meerdere winkels producten in staan, eventueel per winkel een login.

 

Dan als je spullen koopt via de front-end je niets merkt maar via de back-end de bestellingen wel via verschillende kanalen laat leveren....

 

Soort bol.com idee denk ik, alles onder 1 dak maar uiteindelijk komt het van (bijvoorbeel) vier verschillende winkels.

 

En dan de belangrijkste vraag, hoe heet zo iets binnen magento !?

3 REPLIES 3

Re: meerdere winkels in een shop

Heb denk ik iets bruikbaars gevonden maar tips zijn welkom

Re: meerdere winkels in een shop

Hello @VFRoland,

 

Als u één account voor alle multi-winkels wilt gebruiken, moet u het volgende doen:

 1. Deel klantaccounts
  U kunt deze functie hier configureren: Systeem -> Configuratie -> Klantconfiguratie -> Klantaccounts delen.
 2. Deel sessies tussen Magento-websites.
  Er zijn 3 mogelijke winkelconfiguraties:
  - Als uw websites zich in één domein bevinden, maar in verschillende mappen, bijvoorbeeld 'www.example.com/stores/store1' en 'www.example.com/stores/store2', kunt u uw 'Cookiepad' instellen op '/ stores' / "in Systeem -> Configuratie -> Web -> Sessiecookiebeheer.
  - Als uw websites zich in verschillende subdomeinen bevinden, bijvoorbeeld 'store1.example.com' en 'store2.example.com', kunt u 'Cookie Domain' instellen op '.example.com' in Systeem -> Configuratie -> Web -> Sessie-cookiebeheer.
  - Als u verschillende domeinen hebt, kunt u in dit geval een ID toevoegen aan de URL voor een andere winkel. Gebruik deze constructie "Mage :: getModel ('core / url') -> addSessionParam () -> getUrl ('...')" om de URL met sessieparameter op te halen.

Hierna kunt u schakelen tussen Magento-websites met meerdere winkels zonder opnieuw in te loggen. Met andere woorden, als de klant wil inloggen op een Magento-website, kan hij een andere Magento-website met meerdere winkels zien met zijn eerste winkelaccount.

 

Er is ook een op code gebaseerde oplossing.

 • Magento / app / code / core / Mage / Customers / Model / Customer.php overschrijven en de methode getSharedWebsiteIds () wijzigen in:
      public function getSharedWebsiteIds() { 
        $ids = $this->_getData('shared_website_ids'); 
        if ($ids === null) { 
          $ids = array(); 
          if ((bool)$this->getSharingConfig()->isWebsiteScope()) { 
            $ids[] = $this->getWebsiteId(); 
          } else { 
            foreach (Mage::app()->getWebsites() as $website) { 
              $ids[] = $website->getId(); 
            } 
          } 
          $this->setData('shared_website_ids', $ids); 
        } return $ids; 
      }
 • overschrijf magento / app / code / kern / Mage / Core / Model / Session / Abstract / Varien.php

  en

  vervang dit

  // potential custom logic for session id (ex. switching between hosts)
  $this->setSessionId();
  met
  // potential custom logic for session id (ex. switching between hosts)
  /* Amend to ensure shopping carts are shared between websites */
  if (isset($_COOKIE['lastsid']))
  {
   session_decode(file_get_contents(Mage::getBaseDir('session').'/sess_'.$_COOKIE['lastsid']));
        setcookie ('lastsid', '', time() - 3600);
      }
  
      if (isset($_GET['SID']))
      {
        $this->setSessionId($_GET['SID']);
        session_decode(file_get_contents(Mage::getBaseDir('session') . '/sess_' . $_GET['SID']));
        setcookie('lastsid', $_GET['SID']);
        $_COOKIE['lastsid'] = $_GET['SID'];
      }
      else
      {
        $this->setSessionId();
      }
      /* Amend end */

  Als mijn antwoord nuttig is, geef dan Kudos of Accepteer als oplossing

Re: meerdere winkels in een shop

He,

 

Dank voor je bericht, maar dit is niet precies wat ik bedoel.

Ik bedoel meer een multie vendor systeem of begrijp ik je dan verkeerd ??

 

Gr,