cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

nog X bedrag bestellen en dan gratis verzenden

nog X bedrag bestellen en dan gratis verzenden

Wij willen graag in de winkelwagen een melding maken dat er nog voor een x bedrag besteld moet worden en dat het dan gratis verzenden is.

Kan dit zomaar in gesteld worden of zijn daar modules voor.

Alvast bedankt.

Peter Slot

1 REPLY

Re: nog X bedrag bestellen en dan gratis verzenden

 Hallo Peter,

 

Je zou hiervoor de onderstaande code kunnen gebruiken:

 

<?php
$free_shipping_from = 50;
$subtotal = $this->helper('checkout/cart')->getQuote()->getSubtotal();
$remaining = $free_shipping_from - $subtotal;
if($remaining > 0) {
	echo 'Nog ' . Mage::helper('core')->currency($remaining,true,false) . ' bestellen en dan gratis verzenden';
}