cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

orderbevestiging

orderbevestiging

Sinds de nieuwe beveiligingspatch stuurt Magento geen orderbevestiging meer.

Hoe is dit op te lossen?

Alvast mijn dank.

Groetjes

Ko

1 REPLY

Re: orderbevestiging

is tegerlijkertijd ook een magento update uitgevoerd?

sinds versie 1.9 verstuurd magento de mails alleen nog maar via de cron.

de cronjob moet dus ingericht zijn

Mit freundlichen Grüßen, Sebastian Keutmeier