cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

password

password

Hi,

 

Weet iemand of er een mogelijkheid Is om Magento 2 met een wachtwoord te beveiligen, zodat 

niemand de shop (frontend) in kan zonder password.

 

gr. Jeroen