cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

php bin/magento catalog:images:resize

php bin/magento catalog:images:resize

Bovenstaande functie in mijn magento ontwikkelomgeving 2.1.7 geeft de volgende error:

Notice: imagecreatefromjpeg(): gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Corrupt JPEG data: 2477 extraneous bytes before marker 0xd9
in /vendor/magento/framework/Image/Adapter/Gd2.php on line 67.

 

Blijkbaar een corrupte jpg file maar deze zijn 1 op 1 gekopieerd vanuit productie waar er geen problemen zijn. Kan ook nergens zien om welke van de 17000 afbeeldingen het gaat. Iemand enig idee hoe je de afbeelding over krijgt van magento 1.9 naar 2.1.7