cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

standaard instellingen voor een nieuwe magento installatie

standaard instellingen voor een nieuwe magento installatie

Zijn er ook standaard installatie pakket voor nieuwe magento omgeving zodat ik het niet elke keer handmatig hoef te doen zoals taalpakket, btw enz. enz.     ????