cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

status bestelling compleet werkt niet na update 1.9.2.4

status bestelling compleet werkt niet na update 1.9.2.4

Hallo Heeft iemand ook het probleem na update Magento naar 1.9.2.4 dat de laatse staus van de bestelling niet veranderd kan worden. Dus de laatste status. Ik klik op verzenden. en dat moet er een nummer voor track en tace ingevuld worden (dat was eerst niet zo) . Dat wil graag aanvinken dat de bestelling is verstuurd. Zodat er een mail word verstuurd naar mijn klant. en dat de bestelling dat op complete staat.  Weet iemand wat dat kan zijn?