cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

store view per country

store view per country

Hoi,

 

Ik heb een webshop alleen voor nederlandse klanten maar nu wil ik de zelfde website hebben maar dan alleen voor klanten vanuit belgie dus een andere hoofdpagina met aangepaste blocks en verzendkosten speciaal voor belgie. 

 

Is dit enigsinds mogelijk en zo ja hoe kan ik dit instellen in magento.

 

Alvast bedankt

Tags (1)
1 REPLY

Re: store view per country

GeoIP Store and Currency Switcher automatically switches store view, currency and tax based on visitor's location.