cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

veel crawlfouten met SID in url

veel crawlfouten met SID in url

 Hallo.

 

Bij Google Webmaster Tools heb ik elk dag een hoop crawlfouten. Dit zijn allemaal bestaande URL's van mij Magento shop, maar dan met de toevoeging "SID=546546etc".

 

Ik heb in de configuratie SID uitstaan, dus ik snap niet hoe Google WMT hier aan komt?

 

Iemand enig idee?

 

Groeten JP

4 REPLIES

Re: veel crawlfouten met SID in url

In je .htaccess moet je onderstaande code toevoegen:

 

RewriteEngine on 
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.yourdomain\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.yourdomain.com/$1 [R=301,L]

Re: veel crawlfouten met SID in url

Hoi Speerio,

Bedankt voor de tip.

Alleen .htacces is niet actief op mijn site, ik gebruik nginx.

Ik zal eens kijken of ik dit daar kan instellen.

Re: veel crawlfouten met SID in url

In dat geval is het de volgende code:

# nginx configuration
location / {
if ($http_host !~ "^www\.yourdomain\.com$"){
rewrite ^(.*)$ http://www.yourdomain.com/$1 redirect;
}
}
Opzoek naar een hoster die echt met je meedenkt? - Puurhost Magento Hosting.

Re: veel crawlfouten met SID in url

Dit lost het probleem met SID niet op.

 

De url rewrite leidt zonder www om naar www.

 

Dat staat bij mij altijd al zo ingesteld.