cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

visual merchandiser

visual merchandiser

Hallo

 

Iemand raad met onderstaand issue bij de visual merchandiser.

 

Ik wil bijvoorbeeld een categorie opvullen met onderstaande waardes

 

1. Nieuwe producten

2 . Merk A en Merk B

 

Ik slaag er niet in om de voorwaarde in te stellen dat zowel de nieuwe producten van A als B worden getoond, of ik moet het in 2 keer doen. Dit is niet de bedoeling, want enkel de laatste ingestelde regel zal dan actief blijven voor eventuele toekomstige automatische aanpassingen.