cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

webshoporders database

webshoporders database

Ik neem aan dat alle webshoporders in een databaseformaat opgeslagen worden. Ik wil graag weten hoe die database heet en op welke locatie deze is opgeslagen. Weet iemand dit?

1 REPLY

Re: webshoporders database

Orders kan je, mits je gebruik maakt van versie 1.X eenvoudig exporteren m.b.v. een bestaande (gratis) extensie. Een order kan je niet zomaar even uit de database plukken.
Als je gebruik maat van versie 2.x is er ook wel een extensie te vinden.

 

https://www.magentocommerce.com/magento-connect/bulk-import-export-orders-to-csv-1.html