cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

וויקס תופסת תנופה

וויקס תופסת תנופה

היי,

וויקס תופסת תנופה ויש לה מערכת אי-קומרס לא רעה.

מישהו יודע להשוות?

האם וויקס עדיין מוגבלת לעסקים קטנים בלבד?

תודה,

שרון דבירי ענקי

1 REPLY 1

Re: וויקס תופסת תנופה

לא תקבל תשובה חדש משמעית, ובדרך כלל מי שעובד עם מג'נטו ימליץ עליה ומי שעובד עם WIX

ימליץ על זה כפתרון

 

אני ממליץ לך לעשות השוואה של תכונות בהתאם לצורך שלך, לתקציב, לגמישות הנדרשת ולשאר הפרמטרים ולקבל החלטה

הנתונים קיימים...

 

בהצלחה!