cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

שינוי שפה באתר

שינוי שפה באתר

היי, בחנות שעדכנתי קיימיות כרגע שתי שפות - אנגלית וצרפתית.

אני צריך להוריד אחד מהם לגמרה ואנגלית להפוך לעיברית? אם זה בילתי אפשרי אז להוריד בכלל את האייקונים של שפות. או אפשר גם רק להוסיף עיברית ביחד עם אנלית?

ניסיתי להוריד  hebrew pack אבל הוא מועייד רק מגינטו 1

תודה על עזרה.