cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Fout in van API ontvangen XML: parsen mislukt ERROR 557 Invalid code 1

Fout in van API ontvangen XML: parsen mislukt ERROR 557 Invalid code 1

Deze foutmelding: Fout in van API ontvangen XML: parsen mislukt ERROR 557 Invalid code 1

komt naar boven als ik producten verander, gelukkig slaat hij de verandering wel op en lijkt het te werken.

Maar bij het exporteren naar mijn boekhoudprogramma, krijg ik ook deze melding en dan werkt het ook niet!

 

Ik gebruik Magento ver. 1.9.2.4

Wie kan mij helpen???

 

I get this Error: Fout in van API ontvangen XML: parsen mislukt ERROR 557 Invalid code 1 , when I'm changing productinformation and when I try to export to my Administration program.

I use Magento ver. 1.9.2.4

Can you help me???

 

Whith kind regards, Chris Janssen.

Tags (2)