cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

III krakowskie spotkanie entuzjastów Magento

III krakowskie spotkanie entuzjastów Magento

Kolejna edycja ciekawych krakowskich spotkań z Magento (i nie tylko) już jutro (http://www.meetup.com/Magento-Lite-Sessions-Krakow/events/228554091/).


Let's move Magento 2 to Sass. Can you help?