cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Jaka waluta i całkowita kwota powina być używana do inicjalizacji płatności w Magento 1.9?

Jaka waluta i całkowita kwota powina być używana do inicjalizacji płatności w Magento 1.9?

Jaki kod waluty powinien być użyty do inicjalizacji płatności przez rozszerzenie (moduł) płatności w Magento 1.9? Czy kod waluty powinien być zwrócony poprzez:

Mage::app()->getStore()->getCurrentCurrencyCode()
Mage::app()->getStore()->getBaseCurrencyCode()

czy metodą zamówienia „getOrderCurrencyCode”? Na jaką całkowitą kwotę płatność powinna być inicjowana? Czy powinna być ona zwrócona metodą zamówienia „getBaseGrandTotal” czy „getGrandTotal”? Tworzę rozszerzenie (moduł) płatności pozwalający na inicjowanie płatności cyfrowym pieniądzem w różnych walutach, ale praktycznie tylko płatność w PLN i GBP jest możliwa. Proszę o pomoc.

Kamil Szmit