cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Kolejny Magento MeetUp w Poznaniu 26 kwietnia

Kolejny Magento MeetUp w Poznaniu 26 kwietnia

Po marcowej przerwie wracamy do kolejnego MeetUpu pod znakiem "M".  

Agenda wygląda następująco: 

 

  1. Adam Marcinkowski, Macopedia, "Testy akceptacyjne na przykładzie Magento"
  2. Kuba Winkler, Q-solutions Studio, "Zautomatyzowany deploy projektów Magento przy pomocy MINA"
  3. Kamil Balwierz, SNOW.DOG, "Co tu jest grane? - Composer w Magento2"

Konieczne wcześniejsze zgłoszenia (lokal ma ograniczoną pojemność): https://www.meetup.com/MagentoPoznan/events/239295417/


Let's move Magento 2 to Sass. Can you help?
Tags (3)