cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Magento2 - 2 domeny dla jednego sklepu i dwóch języków

Magento2 - 2 domeny dla jednego sklepu i dwóch języków

Potrzebuje uruchomić Magento 2 i skierować na nie 2 domeny tak aby po wejściu z jednej z nich sklep był w języku polskim natomiast dla drugiej w języku angielskim.

 

Podpowiecie coś?

Tags (2)