cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Polskie forum wsparcia

Polskie forum wsparcia

To lokalne forum Magento przeznacozne jest dla wszystkich, chcących podyskutować po polsku o funkcjonalnościach i dodatkach do Magento specyficznych dla Polski.

 

Teraz to już od Was zależy jak aktywne i pomocne będzie to forum w wymianie wiedzy i doświadczeń.


Let's move Magento 2 to Sass. Can you help?