cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

StringLength - ERROR

StringLength - ERROR

Instalacja Magento udana do momentu konfigurcji połączenia z bazą danych ( MySql )

kolejny ekran po podaniu danych to błąd 403.

Usunięty plik .htaccess z folderu errors oraz zmiana nazwy pliku local.xml.sample na local.xml

daje poniższy raport:

 


There has been an error processing your request

Error in file: "/app/code/core/Mage/Customer/sql/customer_setup/install-1.6.0.0.php" - Validate class not found from basename 'StringLength'

Trace:
#0 /app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Setup.php(645): Mage::exception('Mage_Core', 'Error in file: ...')
#1 /app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Setup.php(421): Mage_Core_Model_Resource_Setup->_modifyResourceDb('install', '', '1.6.2.0.3')
#2 /app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Setup.php(327): Mage_Core_Model_Resource_Setup->_installResourceDb('1.6.2.0.3')
#3 /app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Setup.php(235): Mage_Core_Model_Resource_Setup->applyUpdates()
#4 /app/code/core/Mage/Core/Model/App.php(417): Mage_Core_Model_Resource_Setup::applyAllUpdates()
#5 /app/code/core/Mage/Core/Model/App.php(343): Mage_Core_Model_App->_initModules()
#6 /app/Mage.php(684): Mage_Core_Model_App->run(Array)
#7 /index.php(87): Mage::run('', 'store')
#8 {main}

 

Co z tym zrobić ? Analiza plików niewieie pomaga....

1 REPLY

Re: StringLength - ERROR

Hi,

i dont understand polish.

 

It seems that you got the error you posted.

Because the error is referencing a mysql-error i guess that you are using an old Msql version which is not compatible with magento.

 

Have you tried the magento-check.php ?

Mit freundlichen Grüßen, Sebastian Keutmeier