cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Wersja 1.9 a ustawa RODO

Wersja 1.9 a ustawa RODO

Witam

 

Czy ktoś z szanownych Forumowiczów wie czy jest jakiś plugin pod ustawę RODO dla wersji Magento 1.9.2?