cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Wsparcie przy analizie projektu

Wsparcie przy analizie projektu

Witam. Szukam specjalisty od Magento, który pomoże przy analizie i wycenie projektu dla klienta. Żeby było jasne to oczywiście płatne zlecenie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze to chciałbym kontynuować współpracę o ile obydwu stronom to będzie odpowiadać.