cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

1.8 how to upload categorie afbeelding met SOAP2

1.8 how to upload categorie afbeelding met SOAP2

Kan iemand mij verder helpen bij het uploaden van een categorie afbeelding.

Artikelen en afbeeldingen gaat goed, net als categorien, alleen de afbeelding kan ik niet vinden.

 

Bij voorbaat dank

Herman