cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Prijzen alleen te zien bij login op product pagina

Prijzen alleen te zien bij login op product pagina

Ik heb een shop geupdate van 1.6.1 naar 1.9.1.0 en alle ongebruikte extenties er uit gesloopt. Nu zie op de productpagina geen prijzen staan maar de tekst ´Registration plz!` In de catagorie listing komen zijn wel de prijzen zichtbaar en als ik inlog zijn de prijzen ook zichtbaar. Waar moet ik zoeken?