cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Check Component Dependency

Check Component Dependency

Hallo,

Wie kan mij helpen, ik wil mijn magento 2 updaten.
Tijdens de readiness check krijg ik de volgende melding.

Check Component Dependency
We found conflicting component dependencies. Hide detail

For additional assistance, see component dependency help .

voor de rest wordt er niks aangegeven, hoe kan ik dit oplossen.


groetjes
Marcel melding magento5.jpg