cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Standaard schrijfrechten (CHMOD) herstellen

Standaard schrijfrechten (CHMOD) herstellen

Hallo,

Op advies van een andere forumpost heb ik om iets te fixen het volgende commando via SSH gegeven voor mijn Magento 1.8 (ik weet het Smiley Very Happy):

 

chcon -R -t httpd_sys_rw_content_t /var/www/html/magento/

Maar kan iemand me helpen met alle rechten weer terug te zetten naar Magento Standaard?
Want nu staat alles open en dat is niet de bedoeling.