cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Error in static contend deploy na update magento 2.3.5

SOLVED

Error in static contend deploy na update magento 2.3.5

Beste,

 

Deze error krijgen wij, Iemand een suggestie hiervoor?

Hierdoor werkt mij checkout niet meer.

 

 

Compilation from source /home/MYSITE/public_html/vendor/smile/elasticsuite/src/module-elasticsuite-indices/view/adminhtml/web/js/jquery.json-viewer.js failed
RuntimeException: Unclosed string at position: 616 in /home/MYSITE/public_html/vendor/tedivm/jshrink/src/JShrink/Minifier.php:479
Stack trace:
#0 /home/MYSITE/public_html/vendor/tedivm/jshrink/src/JShrink/Minifier.php(238): JShrink\Minifier->saveString()
#1 /home/MYSITE/public_html/vendor/tedivm/jshrink/src/JShrink/Minifier.php(147): JShrink\Minifier->loop()
#2 /home/MYSITE/public_html/vendor/tedivm/jshrink/src/JShrink/Minifier.php(115): JShrink\Minifier->minifyDirectToOutput('/**\n * jQuery j...', Array)
#3 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/framework/Code/Minifier/Adapter/Js/JShrink.php(27): JShrink\Minifier::minify('/**\n * jQuery j...')
#4 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/framework/View/Asset/PreProcessor/Minify.php(60): Magento\Framework\Code\Minifier\Adapter\Js\JShrink->minify('/**\n * jQuery j...')
#5 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/framework/View/Asset/PreProcessor/Pool.php(77): Magento\Framework\View\Asset\PreProcessor\Minify->process(Object(Magento\Framework\View\Asset\PreProcessor\Chain))
#6 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/framework/View/Asset/Source.php(152): Magento\Framework\View\Asset\PreProcessor\Pool->process(Object(Magento\Framework\View\Asset\PreProcessor\Chain))
#7 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/framework/View/Asset/Source.php(105): Magento\Framework\View\Asset\Source->preProcess(Object(Magento\Framework\View\Asset\File))
#8 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/framework/View/Asset/File.php(158): Magento\Framework\View\Asset\Source->getFile(Object(Magento\Framework\View\Asset\File))
#9 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/framework/App/View/Asset/Publisher.php(74): Magento\Framework\View\Asset\File->getSourceFile()
#10 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/framework/App/View/Asset/Publisher.php(62): Magento\Framework\App\View\Asset\Publisher->publishAsset(Object(Magento\Framework\View\Asset\File))
#11 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/module-deploy/Service/DeployStaticFile.php(89): Magento\Framework\App\View\Asset\Publisher->publish(Object(Magento\Framework\View\Asset\File))
#12 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/module-deploy/Service/DeployPackage.php(189): Magento\Deploy\Service\DeployStaticFile->deployFile('js/jquery.json-...', Array)
#13 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/module-deploy/Service/DeployPackage.php(133): Magento\Deploy\Service\DeployPackage->processFile(Object(Magento\Deploy\Package\PackageFile), Object(Magento\Deploy\Package\Package))
#14 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/module-deploy/Service/DeployPackage.php(102): Magento\Deploy\Service\DeployPackage->deployEmulated(Object(Magento\Deploy\Package\Package), Array, false)
#15 [internal function]: Magento\Deploy\Service\DeployPackage->Magento\Deploy\Service\{closure}()
#16 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/framework/App/State.php(187): call_user_func_array(Object(Closure), Array)
#17 /home/MYSITE/public_html/generated/code/Magento/Framework/App/State/Interceptor.php(89): Magento\Framework\App\State->emulateAreaCode('adminhtml', Object(Closure), Array)
#18 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/module-deploy/Service/DeployPackage.php(103): Magento\Framework\App\State\Interceptor->emulateAreaCode('adminhtml', Object(Closure))
#19 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/module-deploy/Process/Queue.php(346): Magento\Deploy\Service\DeployPackage->deploy(Object(Magento\Deploy\Package\Package), Array)
#20 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/module-deploy/Process/Queue.php(248): Magento\Deploy\Process\Queue->execute(Object(Magento\Deploy\Package\Package))
#21 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/module-deploy/Process/Queue.php(229): Magento\Deploy\Process\Queue->executePackage(Object(Magento\Deploy\Package\Package), 'adminhtml/Magen...', Array, false)
#22 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/module-deploy/Process/Queue.php(170): Magento\Deploy\Process\Queue->assertAndExecute('adminhtml/Magen...', Array, Array)
#23 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/module-deploy/Strategy/QuickDeploy.php(76): Magento\Deploy\Process\Queue->process()
#24 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/module-deploy/Service/DeployStaticContent.php(115): Magento\Deploy\Strategy\QuickDeploy->deploy(Array)
#25 /home/MYSITE/public_html/setup/src/Magento/Setup/Console/Command/DeployStaticContentCommand.php(140): Magento\Deploy\Service\DeployStaticContent->deploy(Array)
#26 /home/MYSITE/public_html/vendor/symfony/console/Command/Command.php(255): Magento\Setup\Console\Command\DeployStaticContentCommand->execute(Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#27 /home/MYSITE/public_html/vendor/symfony/console/Application.php(1001): Symfony\Component\Console\Command\Command->run(Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#28 /home/MYSITE/public_html/vendor/symfony/console/Application.php(271): Symfony\Component\Console\Application->doRunCommand(Object(Magento\Setup\Console\Command\DeployStaticContentCommand), Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#29 /home/MYSITE/public_html/vendor/magento/framework/Console/Cli.php(115): Symfony\Component\Console\Application->doRun(Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#30 /home/MYSITE/public_html/vendor/symfony/console/Application.php(147): Magento\Framework\Console\Cli->doRun(Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))

1 ACCEPTED SOLUTION

Accepted Solutions

Re: Error in static contend deploy na update magento 2.3.5

Beste,

 

De oplossing

 

Edit  src/module-elasticsuite-indices/view/adminhtml/web/js/jquery.json-viewer.js

 

Vervangen voor regel 21

 

- var urlRegexp = /^(https?:\/\/|ftps?:\/\/)?([a-z0-9%-]+\.){1,}([a-z0-9-]+)?(Smiley Sad\d{1,5}))?(\/([a-z0-9\-._~:/?#[\]@!$&'()*+,;=%]+)?)?$/i;

 

+ var urlRegexp = new RegExp("^(https?:\\/\\/|ftps?:\\/\\/)?([a-z0-9%-]+\\.){1,}([a-z0-9-]+)?(Smiley Sad\\d{1,5}))?(\\/([a-z0-9\\-._~:/?#[\\]@!$&'()*+,;=%]+)?)?$", "i");


https://github.com/androshchuk/elasticsuite/commit/4dd5bee732873e4578d2ed1201ff30f5a7ddd60d

 

Ik hoop dat iemand er iets aan heeft.

View solution in original post

1 REPLY 1

Re: Error in static contend deploy na update magento 2.3.5

Beste,

 

De oplossing

 

Edit  src/module-elasticsuite-indices/view/adminhtml/web/js/jquery.json-viewer.js

 

Vervangen voor regel 21

 

- var urlRegexp = /^(https?:\/\/|ftps?:\/\/)?([a-z0-9%-]+\.){1,}([a-z0-9-]+)?(Smiley Sad\d{1,5}))?(\/([a-z0-9\-._~:/?#[\]@!$&'()*+,;=%]+)?)?$/i;

 

+ var urlRegexp = new RegExp("^(https?:\\/\\/|ftps?:\\/\\/)?([a-z0-9%-]+\\.){1,}([a-z0-9-]+)?(Smiley Sad\\d{1,5}))?(\\/([a-z0-9\\-._~:/?#[\\]@!$&'()*+,;=%]+)?)?$", "i");


https://github.com/androshchuk/elasticsuite/commit/4dd5bee732873e4578d2ed1201ff30f5a7ddd60d

 

Ik hoop dat iemand er iets aan heeft.