cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Static block -> Image in hyperlink

Static block -> Image in hyperlink

Beste,

 

Ik wil in een static block een image als hyperlink naar een page hebben:

<a href="#link"><img src="#src" /></a>

Echter biedt de widget page link deze functionaliteit niet.. 

Ik kan natuurlijk wel een a href maken met een link naar de alias van de pagina, echter wil ik dit op basis van de "Page ID" doen zodat ik geen 'dead links' krijg bij een alias wijziging. 

 

Wat is de juiste "approach" om dit bereiken?