cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Volgorde artikelen aanpassen

SOLVED

Volgorde artikelen aanpassen

Hoe kan ik de volgorde van de artikelen zelf aanpassen?

Heb bijvoorbeeld 3 artikel   1 2 3

Nu wil ik dat eerste artikel 3 wordt getoond, dan 1  en 2 

1 ACCEPTED SOLUTION

Accepted Solutions

Re: Volgorde artikelen aanpassen

In de configuratie de sortering zetten op Beste Waarde, in de categorie in het tabblad "Categorie producten" in het veld Positie de volgorde bepalen.

View solution in original post

3 REPLIES 3

Re: Volgorde artikelen aanpassen

In de configuratie de sortering zetten op Beste Waarde, in de categorie in het tabblad "Categorie producten" in het veld Positie de volgorde bepalen.

Re: Volgorde artikelen aanpassen

Ik heb de twee aangedragen oplossingen gechecked. Maar toch laat het systeem niet altijd het laatst ingevoerde artikel zien.

Help!

Re: Volgorde artikelen aanpassen

Kan dit ook via een import? Wat zou dan de kolomnaam zijn voor de 'volgorde'? Ik gebruik Magento 2