cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

actie trigger via url

actie trigger via url

we gebruiken DPD shipping plugin. 

Actie: aantal bestellingen selecteren en dan op dropdown keuze kiezen voor "Creëer label en sluit af". Dan worden shipping labels aangemaakt voor die bestellingen. Maar er wordt geen mail verstuurd naar de klant, je kan dat per order manueel doen, op order klikken, dan naar verzendingen en dan klikken op de verzending en daar kan je op de knop "Tracking gegevens sturen" klikken. Dan krijgt de klant een mail.

 

Ik wil de functie aanpassen zodat de tracking gegevens automatisch gestuurd worden naar de klant.

 

CURL?

bestand: app\code\community\DPD\Shipping\Model\Adminhtml\Dpdgrip.php
class: DPD_Shipping_Model_Adminhtml_Dpdgrid extends Mage_Core_Model_Abstract
functie: generateAndCompleteOrder($orderId)

 

Ik heb de url opgebouw die de knop "Tracking gegevens sturen" bevat, nu weet ik echter niet hoe ik die url laat uitvoeren vanuit een functie. En ik kan het enkel uittesten op de live server, dus wil zeker zijn dat ik geen verkeerde acties onderneem.

 

Als ik de url in browser uitvoer, dan krijgt de gebruiker een mail:

https://www.eiwitdieet.nl/index.php/admin/sales_order_shipment/email/shipment_id/120900/key/e421b330...

 

Dus ik wil dat de dynamisch opgebouwde url per aangevinkte order wordt uitgevoerd