cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

magento2 shop verzend geen e-mails

magento2 shop verzend geen e-mails

Mijn Magento 2 webshop verzend geen enkele e-mail. Mijn cronjob loopt elke minuut en mijn backend instellingen zijn hetzelfde als in dit ticket: https://magento.stackexchange.com/questions/152799/order-confirmation-email-not-send-in-magento-2

 

PHP mail werkt ook zonder problemen.

 

Iemand een idee wat dit probleem kan zijn?

 

Ik maak gebruik van Magento 2.1.5