cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

aanpassen formaat product image

SOLVED

aanpassen formaat product image

Ik ben aan het zoeken naar de instellingen  waar je het formaat kan aanpassen voor de product images zodra je op zoom klikt om het grote plaatje te bekijken.

Waar in de system/config instellingen kan ik dit aanpassen? of is dit iets wat je niet via admin kan doen en het via de codes aangepast moet worden?

 

(Magento maakt er nu 650x650px images van. Dit formaat willen we aanpassen)

 

 

OPGELOST

1 ACCEPTED SOLUTION

Accepted Solutions

Re: aanpassen formaat product image

1 REPLY 1

Re: aanpassen formaat product image

OPGELOST