cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

301 verwijderen

301 verwijderen

URL's dat automatisch door het systeem zijn doorverwezen (301), zijn niet goed.
Deel van de URL's is automatisch doorverwezen naar de verkeerde store. Dus: Nederlandse url wordt doorverwezen naar Duitse url. En dat was niet de bedoeling.

 

Nu weet ik niet of alle doorverwijzingen zomaar verwijderd kunnen worden. Dat zijn namelijk 659135 records.

Als ik opnieuw begin kan ik daarna zelf alle 404 errors paginas doorverwijzen naar de juiste pagina.

Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.