cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Magento 2.0 - Dutch Language Pack

Magento 2.0 - Dutch Language Pack

Is er ook al een Dutch Language Pack voor Magento 2.0?

25 REPLIES 25

Re: Magento 2.0 - Dutch Language Pack

Er is nog geen compleet Dutch languagepack voor Magento 2.

 

Er is wel een opensource project om de strings te vertalen: https://crowdin.com/project/magento-2/nl

 

We zijn nu met 3 personen de 7.000 strings aan het vertalen, maar iedereen kan meedoen met de vertalingen en vele handen maken heel er licht werk.

 

Dus wat let je om mee te gaan vertalen Smiley Happy

 

mvgr

 

 

Thom

 

 

 

Re: Magento 2.0 - Dutch Language Pack

ik zie dat deze bijna klaar is met vertaalt worden maar dat maar 23% geaccepteerd is hoe zit dat?

Re: Magento 2.0 - Dutch Language Pack

Bedankt voor het vertalen en ik wil ook best wel helpen.

 

Echter krijg ik de languagepack helaas niet werkende, iemand tips?

Re: Magento 2.0 - Dutch Language Pack

Hi Joanselten,

 

Was je dit nog gelukt? Ik heb ook dringend  wat hulp nodig!

Alvast bedankt!

Re: Magento 2.0 - Dutch Language Pack

Hallo iedereen,

 

Kan er iemand helpen?
Ik heb de vertaalbestanden geupload naar de server,

in Magento 2 heb ik 'Locale' naar 'Dutch (Netherlands)' aangepast.

De cache van Magento en van de server zijn verwijderd, maar nog steeds staat de site in het Engels.

 

Alvast bedankt voor info!

Re: Magento 2.0 - Dutch Language Pack

Beste,

 

Ik heb wel een link gevonden van Thom naar een instructie om een Nederlands taalpakket te installeren in Magento 2. http://www.vanderboon.net/wiki/Install_Magento_Crowdin_Translation

 

Ik kom er alleen zelf niet verder mee. Deze regel:

 chown -R apache. .
 find . -type d -exec chmod 770 {} \; && find . -type f -exec chmod 660 {} \; && chmod u+x bin/magento

 geeft bij mij dat de -t optie niet bestaat. De stappen ervoor gaan prima. Maar er veranderd niets, zowel in de backend als frontend niet. Kan iemand mij hier mee helpen? Jij misschien Thom?


Re: Magento 2.0 - Dutch Language Pack

Ik heb het op deze manier gedaan:

 

 

cd <your document root>
cd ./var
/bin/rm source_nl_NL.csv
wget http://107.170.242.99/var/2.0.2/source_nl_NL.csv
/bin/rm source_de_DE.csv
wget http://107.170.242.99/var/2.0.2/source_de_DE.csv
/bin/rm source_da_DK.csv
wget http://107.170.242.99/var/2.0.2/source_da_DK.csv
cd ..
find . -name js-translation.json -exec rm -rf {} \;
cd app
php ../bin/magento i18n:pack --mode=replace -d ../var/source_nl_NL.csv . nl_NL
php ../bin/magento i18n:pack --mode=replace -d ../var/source_da_DK.csv . da_DK
php ../bin/magento i18n:pack --mode=replace -d ../var/source_de_DE.csv . de_DE
cd ..
php bin/magento setup:static-content:deploy en_US
php bin/magento setup:static-content:deploy nl_NL
php bin/magento setup:static-content:deploy da_DK
php bin/magento setup:static-content:deploy de_DE
php bin/magento indexer:reindex
php bin/magento cache:clean
php bin/magento cache:flush
chown -R apache. .
find . -type d -exec chmod 770 {} \; && find . -type f -exec chmod 660 {} \; && chmod u+x bin/magento

 

Re: Magento 2.0 - Dutch Language Pack

hmm,

Ik krijg een server error, ook als ik via de browser het bestand opvraag:

 

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@localhost to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

 

Alsof het taalpakket daar niet meer staat/beschikbaar is.

Re: Magento 2.0 - Dutch Language Pack

Adwise heeft inmiddels een opensource Nederlands Language Pack beschikbaar gesteld. 

 

In tegenstelling tot de opensource vertalingen is deze dictionary voor Magento 2 vetaald door onze content specialisten. Zij hebben samen afspraken gemaakt over de tone-of-voice, de aanspreekvorm en overige benamingen en dat is in dit language pack consistent doorgevoerd.

 

Mocht je er gebruik van willen maken, dan kun je hem clonen via GitHub: https://github.com/Adwise/magento2-nl_NL-language