cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Nederlands language package?

SOLVED

Re: Nederlands language package?

Ontbrekende vertalingen kan je zelf toevoegen in de i18n/nl_NL.csv. Kopieër letterlijk de tekst die je vertaald wilt hebben, zet het tussen aanhalingstekens, dan komma, en dan de vertaling tussen aanhalingstekens.

Bijvoorbeeld:

"Whats your nickname", "Wat is uw bijnaam"

Als het niet meteen zichtbaar is kan

php bin/magento setup:static-content:deploy nl_NL

helpen.